SSPS & PRAHA 5

  Události květnového povstání na Praze 5

  Historický úvod

  V samotném závěru II. světové války, na přelomu dubna a května 1945 postupně vypuklo na zbylém okupovaném území Československé republiky národní povstání, kterým v tzv. Protektorátu Čechy a Morava vyvrcholilo protiněmecké hnutí odporu.

  Dne 5. května 1945 konečně povstala také Praha, kde převzala moc Česká národní rada a vojenské řízení operací Vojenské velitelství Velké Prahy „Bartoš“ pod velením brig. generála Karla Kutlvašra. Do podřízenosti povstaleckého velení se v podstatě okamžitě dostal nejdůležitější vojenský objekt na území dnešní Prahy 5 – Smíchovská (Štefanikova) kasárna, která se stala důležitým týlovým, mobilizačním a zpravodajským uzlem. Do večerních hodin se povstalcům podařilo odzbrojit v podstatě veškeré vojenské a policejní jednotky kromě kasáren v Motole.

  Dne 6. května 1945 se povstalcům v prostoru Prahy 5 dařilo upevnit povstalecké pozice, vybudovat na desítkách míst barikády, izolovat zbylá německá hnízda odporu, vystrojit a vyzbrojit řadu posilových jednotek, rozesílaných dle potřeby na různá bojiště v Praze. Kromě toho navázali povstalečtí emisaři spojení s 1. ruskou divizí Ozbrojených sil Výboru pro osvobození národů Ruska (KONR), tzv. vlasovců, kteří se z různých důvodů rozhodli podpořit České národní povstání. Jejich předvoj, vyzbrojený mj. i sovětskými středními tanky T-34, postoupil v odpoledních hodinách z prostoru Radotína až na Smíchov a rozmístil se v okolí Štefanikových kasáren.

  Dne 7. května 1945 prošly Prahou 5, z prostoru Jinonic a Motola (kde donutily ke kapitulaci německá kasárna) další vlasovské útvary, aby mj. podpořily jednotky, které překročily Vltavu a vojensky se angažovaly se na Vinohradech, v Malešicích a na Pankráci. Na žádost povstaleckého vedení souhlasil velitel 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR genmjr. S. K. Buňačenko s nasazením dělostřelectva proti německým cílům na letišti v Ruzyni a na Petříně. Již ve večerních hodinách začali vlasovci odcházet z Prahy na západ.

  Dne 8. května 1945 se výrazně zhoršila vojenská situace povstalců. Postup jednotek Waffen SS po levém břehu Vltavy zastavil na Zlíchově až lehký dělostřelecký oddíl vlasovců, ponechaný v Praze. Pro esesáky, vraždící během svého postupu civilní obyvatelstvo i vojenské zajatce, neznamenalo nic ani podepsání kapitulace se zástupci České národní rady a velitelství „Bartoš“ v odpoledních hodinách.

  Ještě 9. května 1945, kdy v ranních hodinách postoupily do Prahy první jednotky Rudé armády, probíhaly na jižních okrajích hlavního města krvavé boje s jednotkami SS. Vyčistit prostor od německých ozbrojenců se podařilo až v následujících dnech. Váleční zajatci i internovaní civilisté byli využiti k rozebrání barikád a zprůjezdnění pražských ulic.

  V rámci projektu jsou zveřejněna jednotlivá dobová hlášení, vážící se k regionu Prahy 5, zejména Smíchovu a Motolu, předávaná povstalci a civilisty, vládními vojáky, policisty a četníky do centra povstání. Seřazena jsou chronologicky, po jednotlivých dnech, a podle časových údajů tak, jak byla zachycena zpravodajskými orgány vojenského i politického vedení povstání (nejde tudíž nutně o časové údaje, kdy se události staly, ale o údaje, kdy byly převzaty a zachyceny v písemné podobě).

  Záznamy a hlášení jsou doplněna vybranými fotografiemi ze 6. a 8. května 1945, ponejvíce pořízenými na dnešní Štefanikově třídě a Kinského náměstí před Justičním palácem (dříve Smíchovská, respektive Štefanikova kasárna). Fotografie pocházejí z osobní sbírky Pavla Žáčka.

  Spolupráce:

  Za odborného dohledu iniciátora projektu historika a poslance PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., se podařilo propojit prezentaci historických událostí na časové ose od 5. až do 11. května 1945 v textové podobě, s dobovými fotografiemi z jednotlivých dnů Pražského povstání a česko-německou mapou protektorátní Prahy. Perspektivně se počítá i s doplněním další obrazové dokumentace, včetně filmových materiálů.

  Výběrová literatura:

  Tomáš Jakl: Prahou pod pancířem povstalců. České květnové povstání ve fotografii. Svazek 1. Mladá fronta, Praha 2010

  Stanislav Kokoška: Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005

  Karel Zelený a spol.: Květnové povstání v Praze 5. 5. – 9. 5. 1945. OV ČSPB v Praze 5, Praha 1985

  Pavel Žáček: Kasárna na levém břehu. Smíchov a okolí v pražském povstání, Svět křídel, Cheb 2003

  Pavel Žáček: Neznámé povstání. Květen 1945 ve fondech Archivu bezpečnostních složek. In: Sborník Archivu bezpečnostních složek (2015), č. 13, s. 299-368

  Pavel Žáček: Prahou pod pancířem vlasovců. České květnové povstání ve fotografii. Svazek IV. Mladá fronta, Praha 2014

  Pavel Žáček: Vlasovci v boji za Prahu. Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.–9. května 1945. Edice dokumentů. Academia, Praha 2017.