SSPS & PRAHA 5

  Úvod

  Úvodní slovo

  Městská část Praha 5 se rozhodla podpořit a ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou realizovat projekt několika významných událostí, kterým chce za využití moderních technologií rozšířit povědomí o dramatických událostech konce II. světové války.

  Projekt umožní občanům Městské části Prahy 5, ale nejenom jim, vrátit se zpět v čase, a seznámit se s událostmi, které bezprostředně probíhaly v jejich regionu, ulici, či dokonce před jejich bydlištěm.

  Za využití historických dat a obrazové dokumentace byla studenty Smíchovské střední průmyslové školy v rámci širšího projektu „Objevujeme a představujeme historii Prahy 5“ vytvořena interaktivní aplikace, umožňující pamětníkům vyhledávat jednotlivá místo a jednotlivé události, ale také aktivně reagovat, upřesňovat neznámá fakta, případně doplňovat neznámé fotografie.

  Cílem projektu je prohloubit poznání historie naší městské části, respektive dějinných aktů, které se odehrávaly na její půdě jako součást velkých dějin – konce II. světové války. Území dnešní Městské části Praha 5 sehrálo za Českého národního povstání díky své strategické poloze na levém břehu Vltavy do značné míry klíčovou roli, stalo se oporou všem ostatním částem Prahy při vyvrcholení dramatického boje proti okupantům.

  Věříme, že využití moderních technologií rozšíří počet zájemců o naší historii, zejména z řad mladé generace a základních i středních škol, a přiblíží tak okolnosti boje našich předků proti nacistické okupaci, za svobodu a demokracii. Originalita tohoto pilotního projektu navíc zaručuje, že bude mít brzo řadu následovníků v dalších částech našeho hlavního města.