Květnové povstání na Praze 5

Úvodní slovo

Městská část Praha 5 se rozhodla podpořit a ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou realizovat projekt „Květnové povstání na Praze 5“, kterým chce za využití moderních technologií rozšířit povědomí o dramatických událostech konce II. světové války.

Za odborného dohledu iniciátora projektu historika a poslance PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D., se podařilo propojit prezentaci historických událostí na časové ose od 5. až do 11. května 1945 v textové podobě, s dobovými fotografiemi z jednotlivých dnů Pražského povstání a česko-německou mapou protektorátní Prahy. Perspektivně se počítá i s doplněním další obrazové dokumentace, včetně filmových materiálů.

Projekt umožní občanům Městské části Prahy 5, ale nejenom jim, vrátit se zpět v čase, a seznámit se s událostmi, které bezprostředně probíhaly v jejich regionu, ulici, či dokonce před jejich bydlištěm.

Za využití historických dat a obrazové dokumentace byla studenty Smíchovské střední průmyslové školy v rámci širšího projektu „Objevujeme a představujeme historii Prahy 5“ vytvořena interaktivní aplikace, umožňující pamětníkům vyhledávat jednotlivá místo a jednotlivé události, ale také aktivně reagovat, upřesňovat neznámá fakta, případně doplňovat neznámé fotografie. Postupně budou doplněny také odkazy na jednotlivé oběti povstání.

Cílem projektu je prohloubit poznání historie naší městské části, respektive dějinných aktů, které se odehrávaly na její půdě jako součást velkých dějin – konce II. světové války. Území dnešní Městské části Praha 5 sehrálo za Českého národního povstání díky své strategické poloze na levém břehu Vltavy do značné míry klíčovou roli, stalo se oporou všem ostatním částem Prahy při vyvrcholení dramatického boje proti okupantům.

Věříme, že využití moderních technologií rozšíří počet zájemců o naší historii, zejména z řad mladé generace a základních i středních škol, a přiblíží tak okolnosti boje našich předků proti nacistické okupaci, za svobodu a demokracii. Originalita tohoto pilotního projektu navíc zaručuje, že bude mít brzo řadu následovníků v dalších částech našeho hlavního města.